Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

Θεώρημα Rolle - λίγα στοιχεία και 2 αποδείξεις

Θεώρημα Rolle

Michel Rolle (1652-1719)
 

Γάλλος Μαθηματικός. Ασχολήθηκε κυρίως με την εύρεση και τον εντοπισμό πραγματικών ριζών πολυωνύμων. Το θεώρημα δημοσιεύθηκε το 1691 για πολυωνυμικές συναρτήσεις, όμως γρήγορα κατέληξε να είναι ένα από τα βασικά θεωρήματα του διαφορικού λογισμού.

Μια μορφή του θεωρήματος δόθηκε τον 12ο αιώνα από τον Ινδό Αστρονόμο Bhaskara ΙΙ.

Απόδειξη 1 (με σχολική ύλη)
 Απόδειξη 2 (επιπλέον σχολικής ύλης)
 
 

1 σχόλιο:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...