Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

30 επαναληπτικά θέματα με απαντήσεις (νέο)

Νέο αρχείο, αφού έχουν προστεθεί ερωτήματα, κάποια θέματα έχουν τροποποιηθεί και σε σχέση με το τελευταίο αρχείο έχουν προστεθεί επιπλέον 3 θέματα και 1 πρόβλημα. Επίσης στο αρχείο αυτό προστέθηκαν και αναλυτικές απαντήσεις. Καλύπτει το σύνολο της ύλης.   


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...