Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019

Μια ακτινογραφία των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου της Γ Λυκείου


Πολλές φορές έχει γίνει θέμα συζήτησης ο αριθμός, η δυσκολία και η μορφή των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου της Γ Λυκείου σε συνδυασμό με τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων, αλλά και σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς του στόχους.


Παρακάτω γίνεται μια αποδελτίωση των ασκήσεων χωρισμένη σε κάποιες κατηγορίες.


1) Λυμένα παραδείγματα και εφαρμογές
Κεφάλαιο 1: 30                   Κεφάλαιο 2: 51                      Κεφάλαιο 3: 9                Σύνολο: 90


2) Ερωτήσεις κατανόησης (Σωστό-Λάθος, Πολλαπλής Επιλογής, Αντιστοίχισης)
Κεφάλαιο 1: 19                   Κεφάλαιο 2: 22                     Κεφάλαιο 3: 19               Σύνολο: 60


3) Ασκήσεις απλής εφαρμογής τύπων και θεωρημάτων
Κεφάλαιο 1: 21                   Κεφάλαιο 2: 23                     Κεφάλαιο 3: 11               Σύνολο: 55


4) Ασκήσεις μοντελοποίησης της θεωρίας και χρήσης μεθοδολογιών
Κεφάλαιο 1: 25                   Κεφάλαιο 2: 42                     Κεφάλαιο 3: 12               Σύνολο: 79


5) Σύνθετες ασκήσεις περαιτέρω εμβάθυνσης
Κεφάλαιο 1: 9                   Κεφάλαιο 2: 31                      Κεφάλαιο 3: 13               Σύνολο: 53


6) Ασκήσεις που απαιτείται η χρήση γραφικής παράστασης η οποία δίνεται ή ζητείται
Κεφάλαιο 1: 10                   Κεφάλαιο 2: 7                      Κεφάλαιο 3: 3                Σύνολο: 20


7) Προβλήματα
Κεφάλαιο 1: 9                   Κεφάλαιο 2: 36                      Κεφάλαιο 3: 3                Σύνολο: 48

 
8) Συνδυαστικές, επαναληπτικές ασκήσεις τριών ερωτημάτων και πάνω
Κεφάλαιο 1: 1                   Κεφάλαιο 2: 11                      Κεφάλαιο 3: 3                Σύνολο: 15


Παρατηρούμε ότι το σχολικό βιβλίο έχει συνολικά 90 λυμένες και 330 άλυτες ασκήσεις.
Τα προβλήματα ανέρχονται σε ποσοστό 14,5%, οι συνδυαστικές ασκήσεις πολλών ερωτημάτων σε ποσοστό 4,5% και οι ασκήσεις με γραφικές παραστάσεις σε ποσοστό 6%.


(Πρόβλημα είναι μια κατάσταση στην οποία ο λύτης αναζητάει κάτι για το οποίο δεν γνωρίζει αμέσως την πορεία που θα ακολουθήσει για την ανεύρεση του. Σαν πρόβλημα του βιβλίου θα θεωρούμε μια "άσκηση" στην οποία δε δίνεται καθαρά το ερώτημα, αλλά περιγράφονται με λεκτική διατύπωση τα δεδομένα και το ζητούμενο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...